26/10/2021
Inicio   |    Presentación   |    Misión, Visión e Valores   |   Centros    |    Colabora   |    Contacto   
galego castellano
   PROXECTO HOME GALICIA
 
Colabora
---


Proxecto Home Galicia ten estabrecido varios cauces para que aquelas persoas que queiran colaborar no desenrolo das súas actividades poidan facelo. As distintas formas de colaboración son as seguintes:

· ECONÓMICAMENTE: Ainda que unha parte da financiación de Proxecto Home Galicia proven de subvencions e convenios con administracions públicas e entidades privadas, isto non e dabondo para facerlle frente os costes derivados dos servicios que actualmente está a desenvolver a Fundación Monte do Gozo. Por isto, precisamos recurrir a outras vías de financiamento que garantan a continuidade do noso PROXECTO:

· SOCIOS COLABORADORES: A través dunha aportación anual, previa cumprimentación dun formulario.

· NOS CENTROS DE PROXECTO HOME GALICIA: Achegandose a cualquera dos nosos centros.


· VOLUNTARIADO: Proxecto Home Galicia facilita diversos espazos de colaboración para todas aquelas persoas que desexen cooperar voluntaria e solidariamente coa nosa institución. Non e preciso ningún tipo de formación específica.

 

 

 

 

          


 


©2007 Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home Galicia - Rúa do Cottolengo, 2 15702 TEL: 981572524 - 981573020