02/03/2021
Inicio   |    Presentación   |    Misión, Visión e Valores   |   Centros    |    Colabora   |    Contacto   
galego castellano
   PROXECTO HOME GALICIA
 
Asociación de familias
---

Introducción

Colaboracións

Contacto


Servicios de Axuda Solidaria (SAS)

A asociación de familias e amigos de Proxecto Home en Galicia puxo en marcha os servizos de axuda solidaria concebidos coma unha forma máis de apoio voluntario e desenrolo da labor que ven desempeñando Proxecto Home Galicia.

A súa misión principal é afrontar situacions concretas de dificultade que poidan estar vivindo aqueles que se achegan ó noso centro ou que xa están nél, tanto de tipo organizativo ou persoal, ademáis de prestar servizos de voluntariado na estructura do programa.

Apoio e seguimento Xurídico

Membros da Asociación teñen encomendada a labor de información e sensibilización a nivel xudicial (dando a coñecer Proxecto Home) e de Centros Penitenciarios (intentando a excarcelación e entrada en Proxecto Home Galicia dos reclusos que queiran rehabilitarse).

Asemade entrase en contacto con Institucions Públicas no suposto de solicitude de indultos.

Pisos de Información, Orientación e Apoio

Coa posta en marcha destos pisos pretendese:

· Prestar atención directa as persoas afectadas polo problema da drogodependencia.
· Orientar e apoiar a todas elas de cara o inicio do seu proceso de rehabilitación e reinserción social en Proxecto Home Galicia.
· Dar una información clara e directa das posibilidades que ofrece Proxecto Home Galicia como programa de Rehabilitación e Reinserción Social de Toxicómanos.
· Achegar máis o noso servizo e mensaxe ós afectados para vencer medos e reticencias a iniciar un proceso de rehabilitación e reinserción social.
· Crear un nivel de sensibilización social suficiente e preciso para que, nun futuro próximo sexan viables as aperturas de novos centros de Proxecto Home en Galicia.

Na actualidade, a Asociación de Familias e Amigos de Proxecto Home Galicia ten en funcionamiento pisos de información en:

· Pontevedra
· Vilagarcía de Arousa
· Ferrol
· Burela

Pisos de Apoio a usuarios de Proxecto Home Galicia

O programa terapéutico de Proxecto Home Galicia, asentase sobre tres pilares básicos, un deles é a familia, sen a que se dificulta ó proceso de crecemento que ten que facer a persoa dentro do programa. Dende que empezou o noso traballo en Galicia, observamos como unha necesidade prioritaria, buscar alternativas para todos aqueles residentes que non tiviesen un entorno familiar estable e positivo, ou ben, simplemente careceran del. Ante esta realidade e tendo en conta que o programa educativo-terapeutico de Proxecto Home basase na solidaridade, se viuse preciso atopar alternativas para estos residentes. Os pisos de Apoio non forman parte da terapia en sí, sienón que é unha resposta solidaria que se ofrece dende a Asociación de Familias e Amigos de Proxecto Home Galicia para estes residentes que doutra forma poderían ver cortadas as suas posibilidades de rehabilitación. Ésta é unha alternativa importante para mozos y mozas sen ámbito familiar. A finalidade en sí é crear un ambente familiar dentro dos pisos para que estos se convirtan nun sustituto da familia de cara a facilitarlo proceso terapéutico en Proxecto Home.

Na actualidade a Asociación de Familias e Amigos do Proxecto Home Galicia xestiona directamente un total de 6 Pisos de Apoio, asumindo a totalidade dos gastos derivados do seu mantemento, dos que dous están sitos en Santiago de Compostela, prestando os seus servizos ó Centro de Proxecto Home de Santiago, outros dous en Lugo, que apoia o Centro de P.H. desa mesma cidade, ademáis conta con 1 Piso de Apoio na ciudade de Vigo e outro máis en Ourense, que prestan os seus servizos ós centros das mencionadas cidades.

 

 

          


 


©2007 Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home Galicia - Rúa do Cottolengo, 2 15702 TEL: 981572524 - 981573020