02/03/2021
Inicio   |    Presentación   |    Misión, Visión e Valores   |   Centros    |    Colabora   |    Contacto   
galego castellano
   PROXECTO HOME GALICIA
 
Asociación de familias
---

Introducción

Colaboracións

Contacto


Constituida o 23 de Dicembro do 1991. Surxe na medida en que se fai un traballo coas familias e, éstas, ven a necesidade de crear unha asociación que serva para dar unha estructura e unha mellor coordinación, co fin de apoiar a Proxecto Home Galicia e as familias afectadas que o soliciten.

Na actualidade a Asociación de Familias e Amigos de Proxecto Home Galicia conta con máis de 4.000 socios distribuidos por toda a xeografía galega. Financiase a través das cuotas dos socios, das subvencions de organismos públicos e de donacions de particulares; está inscrita no Registro de Asociaciones del Ministerio de Asuntos Sociales e da Consellería de Familia, Muller e Xuventude da Xunta de Galicia.

FINS DA ASOCIACIÓN

Colaborar na labor de prevención e loita contra todalas formas de toxicomanías.

Informar a todolos asociados sobre o desenvolvemento do Proyecto.

Promover e compartir experiencias de ámbito familiar

Promover, impulsar e desenrolar actividades culturaiss, artísticas, sociaiss, etc que se consideren útiles como complemento da tarefa de Proxecto Home Galicia

Apoiar os intereses de Proxecto Home Galicia ante Organismos Oficiales

Colaborar para resolver los problemas económicos originados por el Programa Terapéutico.

Colaborar para resolve-los problemas humanos do Proyecto ou das Familias da Asociación.

 

 

          


 


©2007 Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home Galicia - Rúa do Cottolengo, 2 15702 TEL: 981572524 - 981573020