26/10/2021
Inicio   |    Presentación   |    Misión, Visión e Valores   |   Centros    |    Colabora   |    Contacto   
galego castellano
   PROXECTO HOME GALICIA
 
Fundación Monte do Gozo
---

Na década dos anos 80, cando o problema da drogadicción atacaba ferozmente a centos de familias galegas e a droga deixaba de ser unha anécdota para converterse, desgraciadamente, nun elemento de destrución persoal e de deshumanización, os Bispos galegos deciden impulsar un programa de rehabilitación e reinserción social para drogodependentes que xa funcionaba en Italia dende finais dos anos 60 e que en España iniciou a suá andadaina no ano 1984.

Así, o 13 de febrero de 1990 constitúese a Fundación Monte do Gozo, promotora de Proxecto Home Galicia, co obxecto (segundo consta nos seus fins fundacionais) de prestar atención integral aos mozos marxinados ou en estado de necesidade, de maneira particular aos toxicómanos.

MEMBROS FUNDADORES DA FUNDACIÓN MONTE DO GOZO
  · Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago de Compostela
  · Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Luis Quinteiro Fiuza , Bispo de Tui-Vigo
  · Excmo. e Rvdmo. Sr. D. José Diéguez Reboredo , Bispo de Emérito de Tui-Vigo
  · Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Leonardo Lemos Montanet , Bispo Émerito de Ourense
  · Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Manuel Sanchez Monge , Bispo de Mondoñedo-Ferrol
  · Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Alfonso Carrasco Rouco , Bispo de Lugo
  · Directores de Cáritas Diocesana das Dioceses Galegas

O longo destes anos, con gran xenerosidade e entrega, o Padronado da Fundación Monte do Gozo foi o impulsor desta esperanzadora realidade que é hoxe Proxecto Home Galicia.

Actualmente o Padroado da Fundación Monte do Gozo, compóñeno polas seguintes persoas:

PADROADO DA FUNDACIÓN MONTE DO GOZO
Presidente: D.Jesús García Vázquez.
Vicepresidente: D.Salvador Álvarez Alvariño (Patrón por Tui - Vigo).
Secretario: D. Manuel Pérez Villar. (Confer-Ga)
Tesoureira: Dª. Adelaida Palla Insua (Confer-Ga)
Vogais:
· D. Alejandro Alcalde Varela (Patrono por Lugo)
· D. Alfonso Barcia Raposo (Patrono por Santiago)
· D. Ramón Gómez Crespo (Director de Proxecto Home Galicia)
· D. Jose Ramón López Vivero (Patrono por Mondoñedo - Ferrol)
· D. Jose Anuncio Mouriño Rañó (Patrono por Santiago)
· D. Pedro Antonio Otero Espinar (ABANCA)
· D. Ramón Rivas Reigosa (Patrono por Ourense)
 

 

          


 


©2007 Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home Galicia - Rúa do Cottolengo, 2 15702 TEL: 981572524 - 981573020