26/10/2021
Inicio   |    Presentación   |    Misión, Visión e Valores   |   Centros    |    Colabora   |    Contacto   
galego castellano
   PROXECTO HOME GALICIA
 
Outros servizos
---
.: Terapia Familiar
.: Centro de Estudos
.: Traballo Social
.: Área Sanitaria
.: Sector Xurídico
TERAPIA FAMILIAR

En Proxecto Home Galicia, un dos pilares básicos para a rehabilitación do toxicómano e a familia. Para elo debe estar presente dende o primeiro momento para que poida asumir cada membro da familia que participa no proceso de rehabilitación do usuario o rol que lle corresponde no entorno familiar, que a maioría das veces está deteriorado.

Actividades que se realizan:

· GRUPOS DE APOIO E SEGUIMENTO

· GRUPOS DE AUTOAXUDA

· GRUPOS DE COÑECEMENTO

· SEGUIMENTO DE MOZOS SEN ENTORNO FAMILIAR,dende o inicio en Proxecto Home, vimonos na necesidade de buscar alternativas para aqueles mozos que non tiveran un entorno familiar estable, positivo ou ben careceran del. Ante esta realidade, e tendo en conta que Proxecto Home Galicia basase na solidaridade vimonos na obriga de atopar alternativas dentro e fora do Programa para que ningún mozo, que realmente o desexara, puidiera quedar sen a oportunidade de facelo.

 

CENTRO DE ESTUDOS

O Centro de Estudos constitue unha parte fundamental dentro do Programa. A través del, realizanse actividades complementarias a área terapéutica. Para a realización de ditas actividades e moy importante a colaboración do voluntariado.

 

TRABALLO SOCIAL

Al área de Traballo Social de Proxecto Home Galicia, pretende a orientación e asesoramento do residente e a sua familia para que poidan encontrar a solución a suas carencias sociais, potenciando as suas iniciativas e recursos persoais.

As funcions que se fan son:

· Tramitación de axudas
· Coordinación e relación con outras institucions
· Orientación, información e asesoramento a nivel individual e familiar
· Búsqueda de recursos institucionais ante as carencias

 

ÁREA SANITARIA

O Obxetivo fundamental do sector sanitario e orientar cara a responsabilidade individual no su estado de saúde. Por tanto remarcanse os obxetivos en cumprimientos de revisions periódicas indicadas en cada caso, medidas de prevención xeral e coidado individual, así como coherencia no seguimiento terapéutico.

Neste sentido a coordinación cos recursos da rede asistencial e, especialmente cona Atención primaria e dentro da especializada con Unidades de enfermedades transmisibles, alimentación, saúde mental, atención a drogodependentes, etc..., facilita o cumprimento destes obxetivos e a visión do compromiso coa saúde individual coma una práctica de elevado rendimento.

 

SECTOR XURÍDICO

Dende este sector desenvolvese o traballo en dous ámbitos:

· Nos nosos centros realizase o seguimento da situación xurídica penitenciaria das persoas que se atopan a tratamento.

· Nos centros penitenciarios de Teixeiro, A Lama e Bonxe, desenrolanse Programas de motivación para a derivación, co fin de que internos destes centros sexan excarcelados para iniciar este Programa.

 

 

          


 


©2007 Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home Galicia - Rúa do Cottolengo, 2 15702 TEL: 981572524 - 981573020